dimarts, 22 de setembre de 2015

VERBE ÊTRE , SER o ESTAR