divendres, 28 de novembre de 2008

PER FER UN REPÀS A LA GRAMÀTICA


De tant en tant cal fer un rèpàs i estudiar una mica els adjectius ( qualificatius, numerals ordinals...) els adverbis ( de quantitat, de manera, de lloc, de temps), articles, pronoms...
Doneu un cop d´un a la web clicant aquí.http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr29.htm

o bé el web: http://www.ccdmd.qc.ca/fr/rubrique_grammaticale/##